SEX, najvyššou potenciou oplývajúci magnet ľudskej atencie od priskorého veku zhruba jedenástich rokov života človeka až po sladko-trpký okamih poslednej exhalácie označujúcej ultimátny koniec, vedúci k počiatočnému miestu finálnej memórie v temporálnom bode nového veku, bez časom ohraničneného priestoru, ozvučeného inkantáciou vysoko foremných súzvukov vyššej formy, produkovaných vokálnymi záhybmi kozmických orcherstrátorov.

SEX, ohromné spoločenské tabu poznačené mizivou informovanosťou o svojej funkcií, prichádza o hodnotu na svojom statuse posvätnosti, čím sa stáva rutinnou záležitosťou na zahnanie „nudy“ a pretekom k dosiahnutiu vrcholných stupňov „orgazmických“ spazmov, nedosiahnuteľných rapídnou akciou v či už lone panenskej prírody obkolesenej pistáciovo verdantnými kríčkami rastlín pricestovaných na fraktálnych úlomkoch, pozemskému terénu vzdialených astrálnych objektov, alebo v komforte ručne tkaného, sviežim éterom terestriálnej atmosféry nadýchaného posteľného prádla.

SEX, dvojúčelová aktivita ktorá rovnako ako niektoré druhy stromu FIcus Carica plodí dvakrát v jednom anuálnom kole, čím pretvára mimiku milovníkov konzumpcie fíg na slniečkom rozpustenú hmotu zo semenia plodov pokrmu bohov, použiteľnú na formovanie tvarov neohraničených sociálnymi limitáciami imaginácie.

Primárne plody tejto nielen fyzickej, ale hlavne profundálne spirituálnej činnosti zbierame ako jagavé hviezdy na čiernočiernou čierňavou vyplnenej dennej oblohe kraľovanej slečnou Nocou, zdobiacej hlboko-ďaleké nebesá viditeľne vysokou kalorickou spotrebou vzdialených stelárnych útvarov v podobe psychosomatického osvietenia po dosiahnutí sukulentne orgazmického klimaxu.

Sekundárny plod zbierame o približne deväť lunárnych cyklov neskôr vo forme virginálne inocentnej nevinnosti 🙂 ukrytéj v objemnohmotnom ráme ľudského mláďata, pod slovným označením „dieťa“.

Venovaním plnej pozornosti potrebám detského púčiku zaručíme plodom budúcnosti úplnú maturáciu a charakteristiky ideálne na priamy konzum v surovom stave.

Ignoráciou dosiahneme premtúrneho odpadnutia plodu a človek sa tak devolvuje na degradovanú verziu seba samého.

Symbióza troch ľudských super – ultra – mega – giga – tera – exa – peta – zetta – infinita organizmov v jednom malom zhluku celulárnych galaxií slúži ako pojivo a centrálna súčasť výsledku spojenia troch v jednu celistvú jednotku alebo ako konjunkcia troch nešpecifikovaných foriem v jeden stabilný pilier podopierajúci svoju vlastnú existenciu a horizontálne stojaci vo vodovážnej rovnováhe po boku svojich príbuzných cudzincov, vytvorených z mystického fyzikálno-chemického zlúčenia dvoch, podľa štandardnej definície humánnych, avšak v „skutočnosti“, zo 70% humídnych organizmov kontradiktujúcich vlastnú látkovú kompozíciu ktorá permutáciou „sebe“ osvojeného skupenstva zaručuje vznik štrukturálnych metamorfóz vytvárajúcich elektricky magnetizujúce vlnenie, emitujúce signály na frekvencií tlkotu kardiálneho svalu, odovzdávajúceho svoje informácie aktívnemu divákovi, čupiac osídlujúcemu najplitšie hlbiny najvyšších dimenzií. v polohe odpočinku, pri ktorej sa defekácia stáva slastným pôžitkom rektálnej stimulácie klobásovou zmesou, vzniknutou konzumáciou jazyku lahodiacich kombinácií chemických zlúčenín obsiahnutych v pokrmoch inzertovaných do kavitácie udomácňujúcej rigidnú flexibilitu potrebnú pre správne fungovanie gastro – intestinálneho traktu.

Parentálnou buzeráciou spôsobená detská frustrácia ohýba realitu kompletnou deštrukciou vrodenej vízie a následnou internou potrebou jej rekonštrukcie za cieľom vysnívaného odčlenenia sa od zaťažujúcich faktorov negatívne ovplyvňujúcich akýkoľvek ďalší korpomentálny vývoj na potenciálnu úroveň o viac ako 9000 jednotiek vyššiu než je preukázateľná norma pravouhlosti stolárskeho inštrumentu určeného na vymeriavanie nepravidelnosti obsahu vákuom preplneného priestoru.

Interné vzťahy medzi dieťaťom a rodičom udávajú kompletný nasledujúci priebeh života potomka vytvoreného na báze 528 hertzového emočného rozpoloženia dvoch osôb inverzného pohlavia inkrementačnou aktivitou, ktorej výsledok, mimo iných procesov, závisí aj od úspešnej inzertácie čarovného, proteínový sliz manifestujúceho prútika do tenebrálnych zákutí, pôvodcu obáv temného riťjera domestikujúcej feminálnej štrbiny, pripravenej na príjem testikulárnej smotany a jej približne 270 dňovej transformácie zakončenej vylúčením zhluku možností infinitívneho kvanta eventuálnych fakultácií s tvárou kombinovaných charakteristík predošlých generácií.

Kontroverziou vyšperkovaný systém reči vyvoláva cocktailové pocity, pretrepané aj miešané. Jakub Väzba by z takto pripraveného nápoja nebol nadšený, no opakovanou konzumáciou vyššie opísaným spôsobom manufakturovaného drinku by sa mu jazyk obrúsil natoľko, až by si ho skôr či neskôr zamiloval, keďže človek je tvor tvárny, prispôsobivý, morfologicky formovateľný, plasticínny ako vrátnik vyvracajúci zaužívané pravidlá o správnom spôsobe pôsobenia vplyvov životných udalostí na doterajší pobyt v majestátnom chráme metikulózne vybudovaného z mäsa a kostí, mixovanou krvou predkov obtekajúcich a saturovaných až do ich najhlbšie vtesnaného morku, obsahujúceho spomienky minulých členov spoločnosti zúčastnených v grandióznej hre pozemského života, ktorý je v skutočnosti hviezdny a mimozemsky kozmický vo svojej, planým slovom najnedefinovateľnejšej podstate, unikajúcej mihnutiam očných aparátov, rozptýlených nadbytočnými informáciami „modernej“, „pokročilej“ doby, zaostalej a zapadnutej v archaickom systéme dogmatického zmýšľania, limitujúceho pokrok smerom k simplifikovanej sofistikovanosti juvenálnych čias, vyplnených bezdôvodnou a bezpodmienečnou radosťou z jednoduchosti nádherne prostého bytia, bez zbytočného odpadu zaťažujúceho ako myseľ a srdce tak aj obývané okolie… z čoho vyviera dokonalá tranzícia o stave nie len mesta vigilantných snov s názvom Sen-ec ale aj o globálnom probléme týkajúceho sa nadmernej produkcie odpadu ktorého riešením nie je separácia ani deštrukcia, ale transformácia poprípade reverzácia sonickou metódou na primárne prvky a ich následné zmysluplné využitie v budovaní krajšej a sanitárnejšej budúcej minulosti.
Jediný rozdiel medzi skládkami a domácnosťami tkvie vo fakte že v domácnostiach máme smetie usporiadané a uložené v skrinkách ako v truhlici uzamknutý poklad, ktorý však časom skončí medzi hromadou „pokladov“ na hrdzou zaprášených vrcholkoch pohoria Mount Smetierest produkujúceho toxické plyny, venefikujúce široko-ďaleko, vysoko-hlboko okolité prostredie a tým extrémne negatívne ovplyvňuje ako kvalitu život sustenciálnej tekutiny s chemickým označením H2O, tak aj kvalitu život tvoriaceho a k životu nevyhnutného plynu s alchemickým označením nahor smerujúceho trojuholníka rozpoleného vodorovnou čiarou, v slovenskom slovníku výrazou registrovaného pod ochrannou známkou „VZDUCH“.

Náš aeternálny a benevolentný priateľ Vzduch, duchovne vyživujúci… všetko, všade a naraz 😉 je však momentálne saturovaný neviditeľnými čiastočkami odpadu ktoré nám pulmonárnou respiráciou vstupujú do krvného obehu a cez hemato – encefalitickú bariéru vstupujú priamo do cerebroneurálnych zakončení, spôsobujúc tak neustále nervové podráždenie vedúce ku konštantnému vyhľadávaniu efemerálne uspokojujúcich pôžitkov ktorých konzumpcia však nerieši hlavný zdroj vzniknutých zdravotných ťažkostí, medzi ktoré patrí aj syndróm ťažkých kostí, zaťažených nánosom vyššie spomínaných, no bližšie nešpecifikovaných pôžitkov 😉 .

Syndróm ťažkých kostí je však zanedbateľným činiteľom v porovnaní so syndrómom ťažkej mysle, zaťaženej nadmerným množstvom kontradiktívnych informácií vedúcich k iracionálnemu správaniu a mentálnej indolentnosti kopírujúcej otupenosť zmyslov v stave ebrietnosti.

A naposledy, avšak nie na poslednej priečke „ťažkých syndrómov“ sa ako pokémoni vo vysokej tráve vyskytuje syndróm ťažkého srdca zaťaženého petrifikáciou nevyjadrených a potlačených emócií, ako vo forme slaných sĺz smútku, bolesti a hnevu, tak aj vo forme sladkých sĺz šťastia, radosti a spokojnosti, brániacim kardiálnemu svalu v slobodnom tanci, stimulovanom súzvučným spevom vnútorného hlasu, nad ktorým kontrolu dočasne a do posledného symbolu tohto textu prebral autor príspevku 😉 ……..

Veľké ĎAKUJEM za dosiahnutie finálnej bodky ❤.

Komentáre nie sú povolené