Súťažné práce bude v roku 2023 hodnotiť porota v tomto zložení:

Práce v slovenskom jazyku:
Veronika Tóthová Homolová  – spisovateľka, novinárka, dokumentaristka
Miroslava Varáčková – spisovateľka
Baja Dolce – spisovateľka
Anton Pižurný – básnik a prozaik
Marek Mókoš – režisér
Práce v maďarskom jazyku:
Ágnes Bárdos – novinárka
Árpád Korpás – publicista
Katarína Mária Csikmáková – dramaturgička