Práce v slovenskom jazyku

• poézia,
• próza,
• žurnalistický text,
• náučná literatúra

Zloženie poroty

 • Veronika Tóthová Homolová
 • Anton Pižurný
 • Veronika Tóthová Homolová
 • Marek Mokoš
 • Barbora Suslová

Výsledková listina

Poézia

I.kategória

 1. neudelené
 2. neudelené
 3. neudelené

ČU: Nikoleta Liptáková, SC : Bosonohá Klára
Júlia Mihalcová, Kráľová pri Senci: Ovčie kiahne

 

II.kategória

 1. Dominika Hamajová, V. Biel : Postieľka
 2. Viktória Ema Kmeťová, SC : Čas je búrka, v ktorej sa strácame
 3. Samuel Bedeč, SC: Láska
  Veronika Mária Salmášová, SC : Duša huslí

ČU: Samuel Martinkovič, SC: Ty

III.kategória

 1. Patrícia Kmečko, SC, Myšlienky na predaj
 2. Viktória Nemcová, Abrahám : Plátno
 3. Marián Kubíček, SC : Bezčasie

 

IV. kategória

 1. Iveta Žabková, Bratislava: Dieťa, Vzdor, Puberta, Štyri živly
 2. Milada Gerbelová, Hrubá Borša: Zemch
 3. Zuzana Muchová, Sc : Rukami drvím, Buďme svetlom hviezd
  Michaela Veselská, Trnava : Sieť
Próza

I.Kategória

 1. Terézia Gregušová, Tomášov : Lajkova cesta za poznaním
 2. Lukáš Zabák, Reca: Povesť o erbe mesta Senec
 3. Samuel Paška, Reca: Psia cesta životom

ČU: Hana Dzugasová,SC: Povesť o slnečných jazerách

II:kategória

 1. Jana Habalová, Bernolákovo: Steny z mramoru
 2. Neudelené
 3. Neudelené

ČU: Júlia Janeková,SC:Krásy prírody
Matej Žilka,Boldog: 1940
Isabella Moseley,Sc : Denník Kláry

III.kategória

 1. Lukáš Bolek, Veľký Grob: Nevieš byť sám
 2. Patrícia Britaňáková,Lendak : Neobyčajná poviedka
 3. Veronika Kuchtová,Sc: Táto ulica mi je známa

IV.kategória

 1. Martina Bierovská-Martinisková,Dolná Súča: Metamorfózy výchovy
 2. Neudelené
 3. Iveta Žabková, Bratislava: Sviňucha
Žurnalistické žánre

Neudelené

Náučná literatúra
 1. Patrícia Mutňanská, Nemšová: Solárny životný štýl
 2. Neudelené
 3. Neudelené

Čestné uznanie: Alica Struková, Hlohovec : Ako viesť deti ku kritickému mysleniu

Práce v maďarskom jazyku

Zloženie poroty

 • Ágnes Bárdosnovinárka
 • Árpád Korpásnovinár
 • Katalin Csikmák

Výsledková listina

Poézia

I.kategória

 1. miesto: Szabina Kovács, SC: A nyalóka története
 2. miesto: Terézia Vargová,,Tureň: A tavasz szépsége
 3. miesto: Eszter Szabóová,SC: Tél
Próza

I. kategória

 1. miesto: Szabina Kovács, Sc: A gyöngyhajú lány

Cena mestského múzea
Terézia Gregušová, Tomášov : Lajkova cesta za poznaním

Cena mestskej knižnice
Martin Mišún,Šenkvice: Hrdzavá láska

Cena redakcie Senčan
neudelená

Cena Primátora
Milada Gerbelová, Hrubá Borša: Zemch

Prémia Jozefa Urbana
Silvia Zelinková, Sc: Tvrdý chlieb, Návraty

Prémia Ivana Kadlečíka
Peter Slováček, SC: Prepad pošty