Začiatok jari

Začiatkom jari sa celá príroda prebúdza. Aj v úli je rušno. Včielky si čistia komôrky na vajíčka a med. Matka sa prechádza po rámikoch, a keď zbadá prázdnu čistú komôrku znesie do nej vajíčko. Po chvíli  musela aj mladá včielka Ela vyletieť z úľa, aby si vyčistila  bruško. Lietavky lietali po peľ a nektár, ktorý im dávali rastlinky.

Ela bola  zamestnaná ukladaním vzácneho  pokrmu  do buniek.  Celý deň ich utláčala hlavičkou a zatvárala súdky plné kaše.  No jej zvedavosť  bola  taká veľká, že musela vyletieť so svojou kamarátkou. Vietor  sa stával ich nepriateľom,  s ktorým  sa nedalo prehovoriť ani slovko. Zavial ju až  do záhrady pána  mlynára a zrútila sa rovno  do vreca s múkou. V tom si uvedomila,  že je úplne sama. Slniečko natiahlo  lúč, aby ju zohrialo.   Ela v tom momente skríkla: “Aha!  Veď  sa váľam v chlebe!  A ostatné?  Veď  ony ju hľadajú!“

V tej chvíli  sa pri nej objavila stará lietavka  Alina. Ela hneď  chce vedieť,  čo je to za peľ, no Alina  ju predbehne. „Ela, Ela! Čo tu hľadáš, veď do úľa múka nepatrí,“ poúča ju Alina. “Poď, vráť sa do úľa!“ Ela nechápe prečo Alina vraví, že tento peľ  nie je dobrý a preto sa pýta,  všetky otázky čo ju napadnú. Alina ju ďalej  poúča: „Vietor ťa nezanesie k peľu, ale ťa zaveje  hocikam. Mala si veru šťastie, že si nespadla do rieky.  Aj ja som raz  na jar do úľa  doniesla papriku. No jeden krát chyba  a druhý  super,“ takto ukončila Alina poučovanie  Eli. Ela sa spokojne  vrátila do úľa a znova začala  utláčať  hlavičkou chleba. Bola rada že sa niečo nové naučila.

Ela  chová plod

Ela dostala novú úlohu: Vychovávať plod. Jej malá larvička  dostala  meno Lucka. Matka necháva vajíčka  na starosť  svojim dcéram. Tak isto aj Ela  bola jej dcéra a Lucka tiež. Ela stále  sedela pri kolíske,  a keď  Lucka chcela,  tak ju nakŕmila. Lucka rástla rýchlo, až ju Ela musela zavrieť do tesnej  kolísky. Stále počula nejaké zvuky.

Po niekoľkých dňoch sa na viečku  spravila malá dierka. V tej chvíli  Ela  pochopila, aká dôležitá  práca je vychovať plod. Malá dierka sa  zväčšila  a vykukla  hlavička. „Ahoj, Lucka, si hladná?“ spýtala sa Ela. Lucka vystrčila sosáčik. Ela dala Lucke trošku  včelieho mliečka. Lucka sa dostala von z kolísky  a prišla  k  Ele  a hneď  sa  pýta: “ Kde je letáč ?“ „Ach jaj! Lucka čo si myslíš , veď teraz sa musíš ísť hlavne najesť a nie  lietať!“ vraví  Ela. „Teta,  prečo nemôžem ísť lietať?“ spýtala sa Lucka. “Veď nechceš skončiť, ako moja kamarátka Javia. Vietor ju hodil do ľadovej  vody a utopila sa. Ja som spadla do vreca  s múkou a myslela som si, že je to peľ.  Keby ma neprišla zachrániť a poučiť stará  lietavka  Alina, bola by som všetkým na posmech.“ dopovedala Ela príbeh. Lucka sa pozerala a nechápavo blikala  tromi  očkami na čele, potom prikývla a pustila   sa do práce. Miešala  a  vyrábala  kašičku pre larvičky.  Ela  sa pobrala  k letáču  a vyletela von. Lucka  bola tak zamestnaná svojou prácou, že si ani nevšimla človeka, oblečeného  ako  kozmonaut. V jednej ruke držal  dymák a v druhej páčidlo. Keď otvoril úľ, Lucku oslepilo  svetlo.  Vtedy si uvedomila, že sa niečo deje.  Ela vpálila do úľa .  Obnôžky  nechala na letáči. Sadla si na rámik presne  tak, aby matku nebolo vidieť. Jej hlavnou úlohou teraz bolo matku ochrániť. Lucka ostala pri hrnci. Odrazu  nastala  tma a spokojný včelár odišiel. Lucka začala  nakladať kašu  do misiek. Ela prišla k nej a sledovala ju. Vedela, že zajtra   sa bude Lucka zalietavať.

Lucka sa zalietava

Lucka prišla k Ele a spýta sa jej: “Teta, kedy sa budem zalietavať?“ Lucka! Veď predsa dnes!“ povie Ela. „Skoro som zabudla,“ skončila Ela  rozhovor. Lucka vyletela medzi ostatné  mladušky, ktoré sa práve zalietavali.  Stále  robila väčší a väčší kruh, aby jej zosilneli krídelká a naučila sa orientovať. Potom sa vrátila na letáč a pochválila sa Ele, aké je to úžasné. „Veď ja viem, aj ja  som sa zalietavala,“ povie  Ela. Lucka sa na ňu pozrela a vraví: „Teta, teraz  som starou  lietavkou  ako  je Alina?“   „Lucka čo ťa to napadlo, teraz budeš   nosiť  do  úľa   vodu , potom peľ a nakoniec nektár!“  poúča   Ela  Lucku. Lucka vyšla  na letáč   a  tykadlom zakývala Ele a odletela. Ela začala nosiť  peľ rovno  z kvetov naokolo.  Keď nastal večer, pustili sa do nočnej práce. Všetko, čo cez deň nanosili, museli starostlivo uložiť do buniek a pozatvárať komôrky.

Zlý oblak

Po nočnej práci sa Lucka pobrala  k vode, aby   ju doniesla  do úľa.  Ani  keď mala päť  očí  nezbadala oblaky, ktoré sa pomaly približovali. Prišla k vode a v tej chvíli  začalo pršať. Lucka bola  taká mokrá  ako zmoknuté kura. Snažila sa vzlietnuť , no vietor ju hodil do  vody. Rieka  bola dlhá a kúsok od Lucky bol vodopád. Ela  zatiaľ  čakala v úli.  No Lucka nechodila a nechodila. Tá sa zatiaľ snažila  chytiť lekna, aby sa zachránila. Keď sa   jej to podarilo ,  začula Elu. Ela ju  hľadala ale ona k nej nemohla priletieť  ako inokedy.  Vytiahla sa na lekno a snažila sa vzlietnuť. Keď sa jej to konečne po chvíli podarilo, priletela k  Ele. “Lucka, čo to stváraš? Nemáš  sa kúpať, ale máš nosiť  vodu!“ povedala  Ela. Lucka len prikývla, príhodu si radšej nechala pre seba  a vrátila sa do  úľa. Ela išla za ňou: „Lucka, čo keby si chodila so mnou  po peľ,“ navrhla Ela.  „To by bolo super!  Mohli by sme byť stále spolu!“ skríkla  Lucka a pomaly sa pustili do práce čistiť  komôrky.

Rojenie

Ela podišla k Lucke: „Lucka, pôjdeš preč s rojom? Ja musím ísť, lebo  nechcem nechať našu  mamičku odletieť.“    „Ja idem tiež!“ skríkla  Lucka. „Tak poď, ideme pomôcť  ostatným  stavať  matečníky.  To sú domčeky pre malé larvičky, z ktorých si potom vychováme novú matku, aby aj včielky, ktoré ostanú v úli neostali bez matky.“ Lucka lepila a lepila, až postavala náznak  matečníka. Ela  sa pozerala a pochvaľovala si, aká je Lucka šikovná žiačka.  Potom si sadli na jeden rámik, kde sedela aj matka. V úli bol rozruch  a všetci pobehovali sem a tam. Nočnú prácu nechali tak a stále sa rozprávali  o stromoch okolo nich. Nakoniec  sa rozhodli,  že si sadnú na starú  jabloň ktorá bola neďaleko. Ráno si sadli na letáč a čakali  na matku. Keď  matka vyšla, vzlietli a leteli za matkou, ktorá určila, že si sadnú na tú istú starú jabloň. Keď  si sadli a vytvorili chumáč okolo matky, včelár  postavil rebrík o kmeň a vyšiel až za nimi. Potom  ich striasol do prúteného koša a odniesol  ich do nového úľa. Ela a Lucka sa prechádzali okolo matky a mávali  krídlami, aby ju chránili. „Poď, Lucka, ideme do nového úľa“, povedala  Ela. Lucka ju nasledovala, a keď  boli v novom domčeku , hneď sa pustili  do práce a začali stavať nové komôrky.

Nepriateľ  včelojed

Ela sa rozhodla zalietať okolo nového obydlia a tak vyletela z úľa. Keď sa zalietala, letela do makového poľa. No jej nepriateľ  včelojed ju uvidel a hneď  bola naháňačka. Ela  uháňala tak rýchlo , že včelojed jej nestíhal. Kľučkovala pomedzi  konáre, lietala  cez každú  škáru. Muchy mali  divadlo, celé zástupy sedeli na listoch a tlieskali. Ela letela kade tade.  V malých  škárach  boli mravce   a výskali. Vletela do kríka  a   včelojed   odletel preč do makového poľa. Ela sa čo najrýchlejšie vrátila do úľa. Lucka bola šťastná, že Ela  je konečne  doma.

Ela a Lucka pri prevoze

Ela a Lucka, ako vždy, vyleteli z úľa po peľ. Slniečko pekne hrialo a tak mali väčšiu chuť do práce. Kvietky mali veľa  peľu a Ela s Luckou mali veľa práce. Všetky lietavky boli zamestnané opeľovaním ďatelinky a  sedmokrások.  Na oblohe nebolo ani mráčika. Ela priletela do úľa. Lucka išla za ňou. V tej sekunde sa celý úľ pohol. Ela s Luckou  prišli k matke obklopenej  robotnicami. Ela začala mávať krídelkami. „Lucka poď, preskúmame všetky kúty  úľa. Ak nič  nenájdeme, vyletíme z  úľa a  budeme skúmať vonku,“ povedala Ela.  Pobehovala kade tade, no okrem  trúdov  utiahnutých do kúta  nič nevidela.  Prišla k letáču   a zbadala vlny. BOLI   NA  LODI!

Ela sa rýchlo pobrala dnu. Všetko  sa jej zdalo čudné. Akoby ich včelár   nemal  rád!  Ela čo najrýchlejšie povedala Lucke, čo sa deje. Veľká  loď  narazila o pevninu. Po chvíli sa otvoril letáč.  Ela vyletela von. Ich nový  domov bol na krásnej lúke. Veľké hory sa týčili všade okolo lúky. Po vodu nemuseli lietať ďaleko, cez lúku tiekol bystrý potok s  leknami. Ela sa vrátila s veľkými obnôžkami. V úli už nebol rozruch. Všetky robotnice pracovali a pomaly si zvykali na nové miesto .

Zlodejky

Lucka spala  v bunke. Ela vyletela z úľa na lúku. Odrazu  sa ozval varovný signál  strážkyň: “Zlodejky! Sú  tu zlodejky!“ Ela zhodila peľové obnôžky  a vypľula nektár. Rýchlo letela na letáč, kde  sa konala veľká bitka. Zapichla  žihadlo do zlodejky. Celá bitka sa začala ukončovať, no jedna  zo zlodejok privolala celý  úľ.  Ela  vbehla do úľa , aby skontrolovala   Lucku.   Lucka pobehovala   kade tade  a volala  Elu. „Lucka, čo to robíš! Poď za mnou !“   povedala Ela. Preliezla cez materskú mriežku . Odrazu  začuli víťazné výkriky strážkyň.  Celá bitka sa skončila dobre.

Opacha pavúčica

Ela po veľkej bitke nevyletela von, ale ostala  v úli a strážila  trúdov.  Po chvíli  si uvedomila, že všetky trúdy sú  usušené v pavučine. Objavila sa veľká ozrutná pavúčica  Marta. „Ahoj Marta.  Ako sa máš? Určite si prišla na trúdiu hostinu,“ povedala  Ela. Marta odpovedala: “No a? Veď, ako vždy.  Aj tak trúdy nepotrebujete!“ Ela si uvedomila, že je jeseň. Veď Marta prišla včas, ako vždy. Lucka prišla k Ele: „Ahoj teta,“ povedala  „toto je pavúčica  Marta. Prišla na trúdiu hostinu, ako vždy,“  tvrdila Ela.  „Teta, prečo ako každý rok?“   spýtala  sa Lucka. „Každý rok  na jeseň umierajú trúdy a Marta nám ich pomôže  odpratať,“  vysvetľuje  Ela. „Je to potrebná práca, aby nám úľ ostal na zimu čistý. Ale už poďme Lucka, priprav sa na čistenie  komôrok a Marta tu za nás zatiaľ poupratuje.  Dnes aj tak prší a nikto nie je  vonku,“ povedala Ela. Obidve sa pustili do práce.

Príprava na zimný odpočinok

Marta odišla a celý  úľ sa začal chystať  na zimu. Ela prišla k Lucke, ktorá zatvárala súdky  s chutným   medom.  Aj ona sa pustila do práce. O chvíľu napadne  sneh   a my nebudeme  môcť lietať von. Musíme  si urobiť  zásoby, aby sme v zime nezahynuli, povedala Ela Lucke. „Teta, prečo musia byť zimy? Veď keby bola len jar a leto  mali by sme stále peľ  a nektár,“ povedala Lucka. „Lucka, Lucka, keby  nebola zima nemali by sme si kedy oddýchnuť. V zime len trasieme krídelkami a občas sa  vystriedame.   Takto dokážeme zahriať  celý chumáč,“ poučovala  ju Ela. „Tak nech aspoň  kvitnú kvietky,“ vymýšľa ďalej Lucka. „Lucka, veď  kvietky  by v  zime  zamrzli, boli by z nich ľadové sochy.“ „Teraz konečne prestaň  vymýšľať  a  viečkuj súdky,“ vraví  Ela. Lucka zvesila tykadlá  a odišla. Ela vzlietla, vyletela z úľa. Lucku si nevšímala. Vedela,  že Lucka je na ňu nahnevaná, a že ju to o chvíľu prejde. Sadla si na strom a pozerala sa, ako okolo nej  lietajú lastovičky. Zotmelo sa  a Ela  nevidela ani na krok. Schúlila sa na list a zaspala. Ráno sa zobudila na zemi. Keď sa vrátila, Lucka tam nebola. Spýtala sa  Aliny, či ju nevidela.  Tá jej povedala , že  večer odletela a zatiaľ sa nevrátila.  Ela nechápala tomu, čo sa  všetko stalo. Vyletela von, aby ju išla hľadať. Lucka sa  zatiaľ motala  v lese. „Lucka, kde si?“  volala  Ela na Lucku. Po chvíli sa vrátila do úľa. Ela sa  púšťa  do  práce. Alina jej pomáha  namiesto Lucky. Vyrušil ich včelár, ktorý  im dával krmítko, aby ich pred zimou prikŕmil. Ela a Alina  ostali pri práci. No Ele to nedalo a vyletela  sa pozrieť, či sa Lucka nevracia. Hneď si ju všimla, ako letí z lesa. Bola rada, že sa Lucka našla a nemusí sa báť, že niekde v lese zmrzne.

Tuhá zima

Lucka sa vrátila a spadli prvé vločky. Prvé mrazy ozdobili stromy a trávu. Aj na úli sa spravili do rána cencúle. Matka si sadla do malého chumáčika. Pomaly sa pridali aj ostatné robotnice. Aj Ela a Lucka si sadli do chumáča, aby sa zahriali. Matka nerobila nič. Elu a Lucku nebavilo sedieť v chumáči, a tak im Matka rozprávala rozprávku: “O smelej včielke: V jednom úli žila malá včielka Katka. Jedného dňa sa vybrala po vodu. V ľudskom bazéne bolo dosť vody. Priletela na plavák a čľup, už je vo vode.  Doplávala ku filtrovej hadici a snažila sa ju  odpojiť. Keď sa jej to podarilo, fičala ako na tobogáne. Spúšťala sa tam až do západu slnka. Keď sa dostala domov, ľahla si do bunky a zaspala.“ Keď matka dokončila rozprávku, hneď sa im lepšie pracovalo a rýchlejšie ubiehal čas. Celé mesiace museli len kmitať krídelkami, aby vytvorili teplo a celá včelia rodina prežila.

Koniec tuhej zimy

Ela a Lucka  boli rady, že túto zimu prežili. „Teta, prečo už  skončila zima?   Najradšej by som chcela, keby stále bola len zima. Tá rozprávka bola super,“ povedala Lucka. „Lucka, ty vymýšľaš samé hlúposti. Najskôr nechceš,  aby bola zima, a potom chceš len zimu,“ povedala Ela. Keď slniečko vyšlo na najvyšší bod svojej cesty,  Ela vyletela z úľa. Jarná vôňa prebúdzajúceho sa lesa Elu privábila tak blízko, až si všimla  rozkvitnutú  čerešňu. Sadla si na  kvietok a nabrala si peľ do košíčkov. Keď  ich mala plné, vzlietla. No spomenula si na Lucku, ktorá na ňu čakala v úli. Na letáči sedela Alina a Lucka. Alina bola úplne zodratá. „Takže ja nosím nektár….“ počula Alinu, ako poučuje  Lucku. Ela vedela, že teraz môžu prísť osy. Keď  bola malá larvička , Alina  jej rozprávala príhody  o nenásytných osách, ktoré chceli vykradnúť včielkam zásoby z úľa.

Osy v úli

„Lucka, ty si taká nechápavá.  Alina je už stará  a preto  nemá  chĺpky. Aj ja ich budem mať zodrané. Od toľkej  práce sa jej zodrali a teraz sa na ňu už nelepia  peľové  zrnká. Tak  musí nosiť  nektár,“ poučovala Ela Lucku. Odrazu sa ozval poplach: „Osy!  Sú tu osy!“  Ela vybehla na letáč , schmatla jednu osu za krídlo  a odtrhla  jej ho. S tromi osami si poradili hneď. No, keď doleteli ďalšie, už  to nebolo také ľahké. Lucka doletela na letáč a snažila sa chytiť jednu osu. Ela zatiaľ schmatla osiu zdochlinku  za krídlo a  vyletela von. Keď  sa vrátila, osy  tam už neboli. Spolu  s Luckou prešli  materskú  mriežku, aby skontrolovali  matku. Uistené, že je všetko v poriadku, napili sa nektáru a od únavy zaspali. V úli zatiaľ  nebol žiaden ruch,  a to preto, lebo  všetci  spali. No matka nespala , tá   nemôže spať, ale  musí klásť  vajíčka.

Malý slávik

Po osej  bitke  sa  nikomu nechcelo  vyletieť  von, a tak všetci  len spali, no Ela s Luckou  si sadli na letáč. “Ach Lucka,  keby náš život  bol nekonečný. Naučila som ťa všetko , čo potrebuješ. Som celá ošúchaná, ani sosáčik   nemám  v najlepšom stave….“ nedokončila vetu Ela. „ Teta, takže  keď   umrieš, dáme ťa zjesť malému  slávikovi?“ spýtala    sa Lucka.  „No áno. Každé  včelstvo má niečo vo zvyku. A to naše má práve toto. Mňa, keď umriem, dáte zjesť malému slávikovi,“ povedala Ela. Potom začala premýšľať, prečo jej život skončil tak rýchlo.  Alina je v slávikovom bruchu a ona ju navštívi? Po dlhom premýšľaní vošla do úľa, aby sa najedla medu. Lucka vedela, že Ela je veľmi stará  a ošúchaná. Keď  sa najedli, vyleteli  z úľa . Ela si všimla hladného slávika, ktorý   lietal okolo úľa. Priletela  bližšie  a sadla si mu na zobák. Slávik ju striasol na  zem a zobol ju. Lucka  nechápavo pozerala na slávika, ktorý  zhltol  Elu. Vedela, že Ela chcela  navštíviť Alinu. Lucka vletela do úľa, aby všetkým povedala, čo urobila  Ela  pre slávika, ktorý  smutne lietal okolo úľa.

KONIEC

Každý, kto pozná včielky,  berie ich ako krásne a rozumné  zvieratká. Keď sa  pozerám, ako si berú sladkú vodu z krmítka, zdá sa mi, že sú oblečené do kožucha. Mne sa zdajú, ako milé maličké chumáčiky.

Keby som mala  opísať úplne celý  život  mojich včeličiek, trvalo by to celú večnosť. Každý deň opelia tisíce kvetov a na ďalší rok je ich o milióny viac. Včielky  sú naozaj veľmi potrebné živočíchy, bez ktorých by sme nemali sladučké jabĺčka, marhule, slivky……. ani medík …

Komentáre nie sú povolené