O krátku chvíľu
rozozvučia sa všetky
hudobné nástroje.
Chystá sa slávnosť,
pripravte jedlo
aj nápoje!
Kráľovská hostina,
dokonca koncert
pre Kráľa,
ktorého nebo, zem
celé dni a noci
s radosťou chvália.

Harfa, citara, klavír,
flauta aj gitara,
husle, bubny,
trúbka, hoboj, fagot,
klarinet, organ,
kontrabas, čelo,
aby to naozaj
slávnostne znelo,
triangel aj všetky
hlasno bijúce
zvony
v tamtom kostole,
nech zaznie hoci
celý orchester,
pretože dobrý Boh to práve
takto chcel.
Napokon
každý Boží tvor na zemi,
i človek stvorený z prachu,
vďačne a s úsmevom,
radostne spievajúc
zborový chválospev,
pred Kráľom neba i zeme
dnes, zajtra
i v tých dňoch nasledujúcich
s úctou a v bázni
sa skloní.

Komentáre nie sú povolené