Pero ťažké ako nákova,
myšlienky nejasné, zmätené.
Tento fakt si vás oková.
Všetko a nič nie je zmenené.

Poznanie toho čo vždy bolo s vami,
poznanie toho, čo nezmizne…
Tento stav je vám daný,
a vy ste v tom celkom nevinne.

Celý život sa cítite iný,
vravia vám, že ste len introvert.
No tento postoj je viac než mylný.
Bodaj by to celé vzal čert.

Únava, hluk a svetlá,
každý deň iná výzva.
Nikto to v okolí nechápe
čo všetko sa vo vás skrýva.

Neznesiteľná ťažkosť bytia.

Smútok, nepokoj, des,
stále za úsmevom skrývať,
to unaví vždy, aj dnes…
No musím s okolím splývať.

Konečne viem prečo som iná.

Tento svet je príliš ťažký
pre krehké duše na spektre.
Rozbije ich na tisíc kúskov
a rozpráši vo vetre.

Komentáre nie sú povolené