Deň umiera pri stmievaní,
s tebou verím na snívanie.
Pri polnočnom milovaní,
zahráme sa na splývanie.

Keď mesiac ťa vyzlieka,
keď tma ťa hladí po tele,
chcem dotýkať sa človeka,
chcem túlať sa po tebe.

Ochutnať svet tvojich pier,
uviaznuť v spleti hodvábnych tiel.
Na chvíľu zastaviť plynutie v nás,
odhaliť tajomstvo nevinných krás.

Noc zaspala na svitaní,
poslala nám znamenie.
Unáša nás rieka všedných dní,
kým nájdeme to vyznanie…

Komentáre nie sú povolené