Termín uzávierky: 31. máj 2024

Pokyny:

  • Stiahne si štatút súťaže a prihlášku
  • Vyplňte prihlášku
  • Naskenujte prihlášku do PDF a pridajte do formulára nižšie
  • Priložte súťažnú prácu vo formáte MS Word

Prihláškový formulár:

Súťažné práce odovzdávajte len vo formáte Microsoft Word (.doc, .docx, .odt).