Úlohou môjho príspevku je podať návrhy pre zlepšenie života v Senci.

Cieľom môjho príspevku je podať návod ako vybudovať komunitu – spolok ľudí, ktorý by si vytvoril osobný vzťah k prostrediu a mestu. Túto všeobecnú úlohu možno rozdeliť na menšie “dielčie” časti, ktoré by spoločne vytvorili mohutnú silu, schopnú dosiahnuť žiadané zmeny – vybudovanie harmonického prostredia pre život našich obyvateľov.

Vytváranie záujmových spolkov sa mi javí ako najschodnejšia cesta ako tento cieľ dosiahnuť. Mesto disponuje viacerými ustanovizňami vhodnými pre túto úlohu. Mestské múzeu napríklad môže vytvoriť klub mladých historikov, ktorý by pátraním po minulosti Senca oživovali zabudnuté udalosti a pripomínali súčasníkom historickú rolu mesta Senec naprieč stáročiami.

Iné úlohy ako napríklad kontrola čistoty a zber odpadu môže mať na starosti kultúrne stredisko. To by mladých ľudí pripravovalo viesť ekologický a udržateľný život, vzhľadom na prebiehajúcu nepriaznivú klimatickú zmenu sa táto náučná činnosť javí ako nanajvýš potrebná. S tým súvisí aj osveta ohľadom využívania dopravných prostriedkov v meste. V tomto smere má mesto síce limitovanú moc a autoritu, no môže napriek tomu pôsobiť osvetovo v tom zmysle, že by posilnilo nabádanie obyvateľov na využívanie bicyklov alebo iných dopravných prostriedkov. Stavba zabezpečených stojanov na bicykle (čo už v súčasnosti prebieha) alebo inšpirácia mestom Bratislava, ktoré prostredníctvom sponzorov vytvorilo sieť bicyklov na prenájom by mohlo záležitosť posunúť vpred a uchrániť mesto pred dodatočným znečisteným spaľovacích motorov.

Ďalším prostriedkom potentným dosiahnuť vytýčený cieľ je “networking.” Sociálne siete ako napríklad “Senec komunitná” tvoria vynikajúci podklad na ktorom sa môžu väzby medzi obyvateľmi posilňovať. Naša komunita by mala byť tvorená na “ľudovom a transparentnom základe.” Táto skupina túto ideu napĺňa. Vzhľadom na hrozba anonymizácie ľudí navzájom, ktorá je “chorobou” každého rastúceho mesta sa zakladanie záujmových skupín takéhoto razenia javí ako účinný spôsob ako voči tejto “chorobe” vystupovať a brániť sa jej.

Vytváranie záujmových spolkov, ktoré všestranne rozvýjajú naše mesto potiera aj také nezdravé javy ako sú kvázi spory o identitu medzi domáci a prisťahovalevšími obyvateľmi. Malo by sa samo sebou rozumieť, že každý kto priloží ruku k cieľu – zveľadiť mesto Senec by mal dostať všetky pocty a mal by sa právom označovať ako Senčan, bez ohľadu na to či sa v meste narodil alebo doň prišiel.

Čo sa týka bezpečnosti, mesto by malo vyvinúť zvýšenú snahu o zapojenie ľudí bez domova späť do spoločenského života. Hromadiace sa tlupy na námestí vo večerných hodinách kazia imidž a vizáž mesta. V prípade ponúknutia akýchsi aktivačných prác, ktoré by nadchli aspoň časť z nich by mohlo veci znamenite pomôcť.

Na druhej strane by aj starí obyvatelia mali pocítiť vďačnosť a starostlivosť mesta za ich celoživotný prínos (minimálne za odvedené miestne  a podielové dane, ktoré sú kľúčové pre príjem a rozpočet mesta). Mesto by tu mohlo predstaviť akýsi “automat”, ktorý by stanovil, že v prípade ak obyvateľ má v meste nepretržitý trvalý pobyt povedzme min. 30 rokov. Mesto by na jeho okrúhle jubileá posielalo blahoželanie od primátora mesta a mestského zastupiteľstva s priloženým šekom/kupónom, za ktorý by si človek mohol nakúpiť základné potreby podľa svojho uváženia (potraviny, drogéria atd.)

Týmto by bol posilnený imidž mesta Senec ako mesta, ktoré sa stará. Tým by sa mohli prilákať další potencionálny obyvatelia, ktorý by poťažmo hľadali miesto kde by sa usadili, prípadne presťahovali. Tým by sa prilákali aj ďalšie príjmy do mestskej pokladne.

Tento príspevok je iba zhlukom nápadov, ktorými sa pokúšam predstaviť zlepšovacie opatrenia, ktoré by život v meste učinili harmonickejším. Viem, že mesto niektoré z týchto iniciatív už započalo, no dúfam, že tento príspevok pomôže prehĺbiť úsilie, ktoré je do veci poverenými osobami mesta vkladané.

Komentáre nie sú povolené